เวลานอนของแต่ละช่วงวัย

เวลานอนของแต่ละช่วงวัย

  • อายุ 0-3 เดือน นอน 14-17 ชั่วโมง/วัน
  • อายุ 4-11เดือน นอน 12-15 ชั่วโมง/วัน
  • อายุ 1-2 ปี นอน 11-14 ชั่วโมง/วัน
  • อายุ 3-5 ปี นอน 10-13 ชั่วโมง/วัน
  • อายุ 6-13 ปี นอน 9-11 ชั่วโมง/วัน
  • อายุ 14-17 ปี นอน 8-10 ชั่วโมง/วัน
  • อายุ 18-64 ปี นอน 7-9 ชั่วโมง/วัน
  • อายุ 65 ปีขึ้นไป นอน 7-8 ชั่วโมง/วัน

ใช่ว่าการนอนให้ครบชั่วโมงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นคนสุขภาพดี แท้จริงแล้วต้องสำรวจด้วยว่าการนอนของคุณนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่

ทำอย่างไรให้คุณมีสมาธิ จิตใจสงบ พร้อมกับการนอน เพื่อให้นอนหลับสนิท ก่อนที่จะเข้านอนควรหากิจกรรมที่ดึงดูดสมาธิเช่นการเล่นเกมไพ่ ตีไก่ และปรับเปลี่ยนสภาพของสถานที่นอนให้ห้องมืดสนิท และเงียบพอที่จะให้คุณนอนหลับสนิทได้จริงๆ เล่นสล็อตได้อะไร